Ridehallen

VM hallen på Vikeså er åpen for alle klubbens medlemmer. 

Priser

Alternativ 1: Kr 1000 for fri bruk av hallen pr år. Betales sammen med medlemskapet.

Alternativ 2: Det er to alternativer for de som ønsker klippekort:
5 klipp - 350kr
10 klipp 500kr

Alternativ 2 er ment som et tilbud til medlemmer i Bjerkreim Hestalag som kun bruker hallen ett fåtall ganger i året.

Ikke medlemmer kan fremdeles følge ett betalende medlem. De betaler da kr 100 Pr gang kontant i postkassen i hallen.

Barn under 16 år som er medlem rir gratis.

 Utleie til kurs/arrangement

Kr 3000 for helg Kr 1500 for dag

Ansvarlig for utleie: Mona Westvik Helgeland tlf 90736080

 

I tillegg vil vi minne om at det ikke er tillatt å dele koden til hallen med noen. Koden kan fås ved å ta kontakt med Mona (ansvarlig for hallen) eller en av oss andre i styret etter at årlig leie er betalt eller ved anskaffelse av kort.