Regler for bruk av VM hallen

 

 • Reservering av hallen foregår via Bjerkreim Hestalag sin Facebook side. For dem som ikke har Facebook: ta kontakt med Mona tlf 90736080

 

 • Hallen kan bare bookes en gang om gangen og for max 3imer per gang. Man må bruke opp den bookede tiden før man kan booke en ny.

 

 • Det er kun medlemmer av Bjerkreim Hestalag (eventuelt med betalende gjest) som kan benytte hallen.

 

 • Ridehallen skal ikke benyttes som luftegård. Det er ikke tillatt å binde hestene i rekkverk/vante.

 

 • Alle skal møkke banen(e) og utearealet etter seg. Det er ikke tillatt å møkke ut av transport på området.

 

 • Alle skal rydde etter seg, dette gjelder også pels og rot etter børsting av hest.

 

 • Det er kun møkk og pels som skal i den blå dunken. Søppel kastes i søppeldunk.

 

 • Det er ikke tillatt å ha løs hest i hallen eller på banen under åpne arrangement!

 

 • Alt hindermateriell skal ryddes på plass etter bruk. Det er laget egne hyller til dette langs vantet. Alt hindermaterielle skal lagres her.

 

 • Slodding og vanning av banen utføres jevnlig. 

 

 • Alle som bruker hallen må registrere seg i loggboka som ligger i hylla i hallen.

 

 

Ønsker du å leie hallen til kurs eller har andre spørsmål kontakter du Mona Helgeland tlf 90736080

 

Gjentatte brudd på reglene vil føre til utestengelse fra hallen.