Regler for bruk av VM hallen

 

 • Reservering av hallen foregår via Bjerkreim Hestalag sin Facebook side. 
 • Hallen bookes på facebook siden vår.https://www.facebook.com/groups/115291938514472 
 • Det er tiden man planlegger å bruke på selve ridebanen som bookes. max 1,5t imer per gang. Av/på saling foregår utenfor den bookede tiden.  Man må bruke opp den bookede tiden før man kan booke en ny.
 • Det er kun medlemmer av Bjerkreim Hestalag (eventuelt med betalende gjest) som kan benytte hallen.
 • Ridehallen skal ikke benyttes som luftegård. Det er ikke tillatt å binde hestene i rekkverk/vante/dører eller grind. Det finnes gode ringer i binde i langs veggen.
 • Det er ikke tillatt å for med suppe/grøt/kraftfor inne i hallen. Dette fører til unødvendig søl.
 • Alle skal møkke banen(e) og utearealet etter seg. Det er ikke tillatt å møkke ut av transport på området.
 • Alle skal rydde etter seg, dette gjelder også pels og rot etter børsting av hest.
 • Det er kun møkk og pels som skal i den blå dunken. Søppel kastes i søppeldunk.
 • Alt hindermateriell skal ryddes på plass etter bruk. Det er laget egne hyller til dette langs vantet. Alt hindermaterielle skal lagres her.
 • Alle som bruker hallen må registrere seg i loggboka som ligger i hylla i hallen.

 

 

Ønsker du å leie hallen til kurs eller har andre spørsmål kontakter du Mona Helgeland tlf 90736080

 

Gjentatte brudd på reglene vil føre til utestengelse fra hallen.